ODAMIZIN KALİTE KONUSUNDAKİ SERÜVENİ BUNUNLA DA KALMAMIŞ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NCE, TÜRK ODA GELİŞTİRME PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (EUROCHAMBRES) VE İNGİLTERE ODALAR BİRLİĞİ İLE "TÜRK ODALARI İÇİN KALİTE STRATEJİSİ" İSİMLİ BİR ÇALIŞMA  BAŞLATILMIŞ, SÖZKONUSU PROJE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA, ODA'MIZ AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  SONUCUNDA
ALDIĞI YÜKSEK PUANLA, "AVRUPA'NIN EN İYİ ODASI" SEÇİLMIŞTİR.

Türkiye'nin geleceğine adanmış bir kurum olarak İTO, sahip olduğu güç ve bilgi ile; ticaret, küçük sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla gelişme ve yaygınlaşmasını teşvik eder. Yurtdışında yeni pazarlar oluşturmak için çalışır. İş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri tespit eder ve kaldırılması için faaliyette bulunur.

 

İTO’nun, 1882 yılından bu yana, üyeleri ile bütünleşerek, eksilmez bir heyecan ve şevkle sürdürdüğü hizmet yolculuğu, bu özellikleri ile aynı zamanda,  tüm Türkiye’nin gelişmeyi ve aydınlığı hedefleyen ekonomik ve ticari yaşamının da bir fotoğrafıdır.

 

Yeni bir Türkiye düşüncesinden hareketle hizmetlerini sadece ticari hayat ile sınırlandırmayıp eğitim alanında da

faaliyetlerini artırarak sürdürmüştür. Eğitim camiasına bugüne kadar onbir okul kazandırmakla kalınmamış, 1995 yılında Dış Ticaret  Enstitüsünü kurup eğitim konusunda insiyatif alarak iş dünyasının ihtiyacı olan uluslararası pazarlama uzmanları yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu ilk adım 2001 yılında büyük bir girişime dönüştürülerek Atatürk Türkiye'sini yeni bin yılda yönetecek genç beyinleri evrensel çapta hayata hazırlamak üzere "Vakıf Üniversitesi" statüsünde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kurmuştur.

 

Her alanda gerçekleştirdiği öncülük faaliyeti "Kalite" konusunda da gerçekleşmiş ve 12 Nisan 1999 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak, dünyada ve ülkemizde ISO 9001 Kalite Belgeli  ilk meslek kuruluşu olma ünvanını
elde etmiştir.

2002 yılında Formula 1 İstanbul projesi başlatılmış ve 2004 yılında İstanbul,
Formula 1 yarış takvimine alınmıştır.

 

Odamız İstanbul’un ve Türkiye’nin ticaret hayatına katkıları yanında sanata da katkılarını sürdürmüş ve 2004 yılında Eminönü Meydanı’nda Açıkhava Sanat Merkezi’ni açmış, geleneksel hale gelmesi amaçlanan “1.Tarih-Sanat Buluşması” resim yarışmasını düzenlenmiştir.

 

Oda'mız; kendisine 123 yıl önce yüklenen ekonominin neferi olma misyonunu genişleyen vizyonu paralelinde daha da geliştirerek, uzman personeli, girişimci ruhu, her dönem dürüstlük ve adaleti temel alan politikası ile geçmişde olduğu gibi

gelecek yıllarda da ülkemizde ve uluslararası camiada önemli yeri olan bir sivil toplum kuruluşu  olarak, toplumun ve özellikle iş dünyasının öncüsü olmaya devam edecektir.

 

Detaylı bilgi için:

İBRAHIM ÇAĞLAR

İstanbul Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

www.ibrahimcaglar.com

Günümüzde yadsınamayacak bir gerçek olan küreselleşmenin, yansıma ve etkilerini gayrimenkul piyasasında da gözlemlemekteyiz. Bunun en önemli kanıtlarından biri Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke milli gelirin yaklaşık %5’ini oluşturmasıdır.

 

Bugün, küreselleşmenin etkisi ile 14 milyon nüfuslu İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıların yükselen değeri olmuştur.

 

Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Asya ve Avrupa’yı bağlayan Üçüncü Köprü, Boğaz altı geçiş projeleri Marmaray ve Avrasya Tüp Geçişleri, Finans Merkezi gibi 40'tan fazla dev proje ile İstanbul, gayrimenkul alanında olağanüstü bir ivme kazanıyor.

 

Bu bağlamda, 375 binden fazla üyesi ve faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak, İstanbul'u, yatırımlarını ve potansiyelini tanıtmak amacı ile önemli bir adım attık ve 10-13 Mart 2015 tarihleri arasında, 26 yıldır gerçekleştirilen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan MIPIM'e ayrı bir İstanbul çadırı ile katılmaya karar verdik.

 

MIPIM’de yer alan İstanbul çadırımızda dev projelerimizi, Türk inşaat sektörünü, yatırım potansiyellerini tanıtmayı ve sektörün global yatırımcıları ile bir araya gelerek olası işbirliklerinin kurulmasını hedefliyoruz.

 

8500 yıllık tarihi ile kültürlerin kaynaşma ve geçiş noktası olan İstanbul’u, kentin 96 kilometrekarelik alanını kapsayan 1/1000 ölçekli dev maket ile fuarın girişinde bulunan 300m2’lik çadırımızda tanıtıyoruz.

 

Simgeleşmiş tarihi mekânlarının, gayrimenkul ve altyapı projelerinin yer aldığı, hareket, ışık, ses, görüntü efektleri, Boğaz’da yüzen gemiler ve İstanbul’a özgü sesler ile zenginleştirilmiş maketimizde, kentin 24 saatini gün içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen şovlarla ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

 

Bugün, yatırım tutarı 30 milyar doları bulan 40’dan fazla mega boyutta projenin bulunduğu İstanbul’un diğer iddialı projeleri de daha küçük maketler halinde çadırda yer almakta.

 

Ayrıca, www.istanbulatmipim.com web sayfası, MIPIM 2015 sonrasında da İstanbul’a, maket ve projelere yönelik bilgilere ulaşılması amacı ile açılmıştır.

 

En son gelişmelerin takip edildiği ve sektörün geleceğinin belirlendiği MIPIM fuarını, biz İstanbul Ticaret Odası olarak son derece önemli buluyor ve gelecek yıllarda İstanbul’un tamamı ile katılıma devam etmeyi planlıyoruz.

 

MIPIM 2015’in, katılan herkes için son derece verimli geçtiği ve karlı işbirliklerin doğduğu bir fuar olmasını dilerim.

Designed by Magnetic

Istanbul@MIPIM - CREDITS

INFO@ISTANBULATMIPIM.COM